FANDOMAndré Gorz var en österrikisk och fransk filosof som gick bort 2007. Han är en av dem som haft störst betydelse för spridningen av grundinkomst i Sverige, Europa och Världen i stort liksom även det arbetskritiska perspektivet. Han menade, i likhet med den unge Marx, att människans frigörelse börjar utanför fabriksgrindarna, inte innanför dessa, och följaktligen ville han minimera lönearbetet till förmån för den fria tiden.