FANDOM


Bankerna och skuldnätet är en bok om det finansiella systemet, särskilt det amerikanska, av Ellen Brown. Boken beskriver hur det privatiserade finansiella systemet byggts upp och hur det fungerar idag. I synnerhet fokuseras på kärnan i modern bankverksamhet, det vill säga hur pengar i form av krediter skapas i samband med utlåningen. Brown menar att staten inte behöver, och inte bör, skuldsätta sig över huvud taget. Detta eftersom staten kan, och bör, skapa de pengar som den behöver för investeringar med mera själv. Som exempel på bra system nämner hon det penningsystem som de hade i Pennsylvania under kolonialtiden samt Bank of North Dakota. Hon är även kritisk till den vanliga invändningen att det skulle skapa inflation om staten, till exempel via centralbanken, fick makten att skapa pengarna i samhället.

Externa webbsidor Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.