FANDOM


Basinkomst (på engelska basic income) är en inkomst som regelbundet betalas ut av staten till samtliga medborgare i landet på en individuell basis, och som är helt ovillkorlig. Summan är densamma oavsett om personen jobbar mycket, lite eller inte alls. Den är också densamma oavsett hur mycket eller hur lite personen står till arbetsmarknadens förfogande.

Existerande system Redigera

Följande system är internationella exempel på basinkomst i praktiken samt system som i princip är basinkomst, men som bara ges till delar av befolkningen.

  • Basinkomst i Iran
  • Basinkomst i Namibia
  • Basinkomst i Brasilien
  • Basinkomst i Belgien (genom spelet "Win for Life")
  • Basinkomst i Sverige (barnbidrag och studiebidrag)