FANDOM


thumb|300px|right|En samlare av företagsberättelser Berättare är personer som förtäljer en historia. Berättelser skiljer sig från samtalskommunikation då talare lyssnare byter om i rapp följd. Skickliga berättare varierar berättelsen med hänsyn till publiken. Berättandet kan också betraktas som en konstart. Berättare har egna berättarsällskap dit allmänheten också är välkommen. Familjer, föreningar, företag, uppfinningar med mera kan också ha egna berättelser.