FANDOM


Här diskuterar vi vår syn på penningreform. Vid behov kan diskussionen delas upp i olika underrubriker. Varje förslag bör vara mycket kortfattat och ta upp de viktigaste argumenten. Formuleringen bör inledas med: "Jag anser att partiet borde ta ställning för..." eller dylikt. Det blir alltså lite som motioner eller interpellationer. Glöm inte att signera inläggen. Den löpande debatten förs istället i kommentarsfältet.


Inlägg av Jonas Lagander angående komplementära valutorRedigera

En komplementär valuta är ett bytesmedel som används ”vid sidan av” de nationella pengarna, dvs. bankkrediten i dagens system. Med hjälp av sådana lösningar kan en ökad social- och ekonomisk stabilitet skapas till gagn för hela samhället. Oftast opererar dessa valutor i lokala system där köpkraften hålls kvar i närsamhället men det finns även exempel på nationella system, där komplementära valutor t o m kan användas till skatteinbetalningar.

En komplementär valuta är ett bytesmedel som används ”vid sidan av” de nationella pengarna, dvs. bankkrediten i dagens system. Med hjälp av sådana lösningar kan en ökad social- och ekonomisk stabilitet skapas till gagn för hela samhället. Oftast opererar dessa valutor i lokala system där köpkraften hålls kvar i närsamhället men det finns även exempel på nationella system, där komplementära valutor t o m kan användas till skatteinbetalningar.

Komplementära valutor får marknaden att mer likna ett naturligt ekosystem. Istället för bara en form av betalningsmedel ges köpare och säljare möjlighet att välja mellan olika bytesmedel precis som djur kan välja olika former av födoämnen och livsstrategier. I naturen existerar inga monokulturer… iallafall inte länge eftersom det alltid finns någon art som kan dra nytta av situationen i sitt födosök. På marknaden är det likadant om man ser den utifrån ett nätverksperspektiv. Idag har vi en monokultur när det gäller pengar och systemet är designat att vara så effektivt som möjligt. Effektivitet kan dock bara ökas till en viss grad innan dess motpart, stabiliteten, börjar påverkas negativt. Det gäller alla nätverksstrukturer vare sig det är ett ekosystem, elnät, immunsystem eller monetärt system. Och när stabiliteten blir för låg så skapas krascher. Vi har haft nästan 100 bankkriser de senaste 25 åren inklusive den riktigt stora år 2008. Detta problem är med andra ord strukturellt och måste därför bemötas strukturellt.

Ett tydligt sätt att öka stabiliteten är att införa komplementära valutor så att marknadens aktörer får fler ”ben att stå på” när det behövs. Komplementära valutor kan designas för att uppnå många olika syften, ink. sociala och miljömässiga . Det behöver alltså inte bara handla om affärer mellan företag och kunder med neutrala bytesmedel.

Exempel på komplementära valutasystem som verkligen gjort skillnad historiskt är Schweiziska WIR som under den stora depressionen höll igång handeln i landet som därmed presterande märkbart bättre än sina grannar. Ett annat är "Creditos-systemet" i Argentina som under deras stora kris 2000-2001 utgjorde hela 15% av medellönen i landet. Argentinarna betalade allt från tågbiljetter till läkarbesök med dessa ömsesidiga kreditsedlar. I Brasilien finns en bank som ger ut egna sedlar som heter "Banco Palmas ". Studier har visat att den ökade köpkraften som uppstår kring dessa små bygdebanker skapar ca 300 jobb per Banco Palmas-kontor som startas.

Alla statliga valutamonopol är som sagt fragila på grund av sin enartade natur. Vi vet inte när eller hur... men vi vet att kriser kommer att uppstå. Studier av bl. a nationalekonomen Bernard Lietaer har bevisat detta faktum. Därför vill vi stimulera skapandet av livbåtar i form av decentraliserade valutasystem. Vi uppmuntrar därför företag, icke vinstdrivande organisationer och kommuner att starta sina egna lokala och/eller landsövergripande valutasystem. Ju lägre inkomstskatter ju mer nytta får vi av dessa lösningar. Vi uppmuntrar även kommuner att ta upp delar av skatten via dessa valutor.

/ Jonas Lagander