FANDOM


thumb|300px|right|Intervju med Djurens Rätt på Kanal Lokal

Djurens Rätt är Sveriges största djurskydds- och djurrättsorganisation. Organisationen arbetar med lagliga metoder för ett samhälle som inte förtrycker djur. Målsättningen är ett att vara en bred rörelse som samlar dem som vill uppnå förändringar för djuren. Djurens Rätt, som är uppbyggd enligt klassisk folkrörelsemodell, vill att ”alla kännande varelser ska få leva sitt liv utan förtryck, tvång eller utnyttjande”. Grunden till detta, menar de, är att upplevelseförmågan, att kunna känna smärta och lust, är gemensam för många djur. Detta leder vidare till att upplevande djur har intressen och ett av dem är att inte bli utsatt för lidande.

Framträdande personer inom djurrättsrörelsenRedigera