FANDOM


thumb|300px|right|Ett föredrag om ekonomisk demokrati

Ekonomisk demokrati innebär, i partiets tolkning, ett ekonomiskt och politiskt system där tyngdpunkten i det nationella och globala beslutsfattandet i ekonomiska frågor flyttas från banker och andra storföretag till allmänhet, småföretag och politiska församlingar. Partiets huvudförslag, grundinkomst och penningreform, ligger i linje med dessa värderingar. Dessutom stödjer vi social ekonomi, kooperativ med mera, och vill införa rätten för anställda och brukare att överta ägandet.