FANDOM


thumb|300px|right|Ulf Wåhlström, Enhet

Enhet är en rörelse och politiskt parti bildat 1990 på initiativ av Ulf Wåhlström. Partiet menar att det finns en vis och kärleksfull kraft inom alla människor och den kraften kan människor använda för att förbättra både sitt eget och sin nästas liv. För att uppnå en god värld krävs ett helhetstänkande och en kärleksfull attityd till andra människor och omvärlden. Partiets grundläggande politiska dokument kallar de för sitt "Visonsprogram". Där framgår att de är emot ränta, spekulation och inflation. De är för medborgarlön, vill att makt och inflytande decentraliseras och att länder och regioner blir mer självförsörjande än idag. Partiet betonar också sitt motstånd till droger, kriminalitet och våld.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.