FANDOM


Every One A King är en bok om medborgarlönens historia av historikern Valter Van Trier. Bland annat beskriver han där hur en social rörelse uppstod i England, och till viss del även i övriga anglosaxiska länder, under åren kring 1920. Främst var det Dennis Milner och dennes "The State Bonus Leage", G.H. Cole och Major C.H. Douglas som var förgrundsfigurer. Före dess tycks bara sporadiska debatter och förslag ha förekommit (till exempel i Thomas Paines Agrarian Jusitice från 1796). Under krigsåren liksom under de första efterkrigsdecennierna låg diskussionen till största delen på is. Men under 1960- och 1970-talet återkom debatten, främst i USA och Kanada, där ett antal storskaliga försök också gjordes. Sedan, från början av 1980-talet har diskussionen intensifierats och blivit exporterad till världens alla hörn, mycket tack vare BIEN, Basic Income Earth Network.