FANDOM


Finanskris är ett ord som är vanligt när börsen rasat till följd av spekulation eller då en bubbla spruckit, något som leder till ekonomisk kris med arbetslöshet, fattigdom och sociala missförhållanden. Ofta inbegriper en finanskris en bankkris, men det kan också ta sig uttryck i en valutakris. Större finanskriser har skett i USA 1930–1933 (stora depressionen), Mexiko 1994–1995 samt Östasien 1997–1998 (Asienkrisen). Krisen i Ryssland i augusti 1998 brukar ibland också ses som en finanskris, ibland som en mer omfattande ekonomisk kollaps, krisen i Brasilien i januari 1999 och i hela Europa och Nordamerika 2008 likaså. Även Grekland drabbades av en allvarlig ekonomisk kollaps under 2009-2010. Finanskriser bör undvikas, det är alla överens om.