FANDOM


Folkhälsa handlar om att folk i allmänhet skall äta bra, sova bra, ha goda vänner, bra arbete, motionera och inte bruka droger. I Sverige är Statens folkhälsoinstitut den myndighet som ansvarar för folkhälsoarbetet. Folkhälsoarbete bedrivs också på regional och lokal nivå. Man kan även studera folkhälsovetenskap (public health science) på universitetet.