FANDOM


Funding a Basic Income Guarantee: Considering Size, Political Viability, and Pipeline är en artikel av Stephen C. Clark som presenterades vid USBIG:s första kongress i mars 2002 i New York. Clark menar att det finns två huvudkategorier av finansiering av medborgarlön. Den första kategorin är den traditionella finansieringen, det vill säga inkomstskatter, konsumtionsskatter och skatt på ägande. Den andra kategorin är finansiering genom själva penningskapandet, det vill säga penningreform. Han förespråkar den senare varianten. Med inspiration från Silvio Gesell, Irving Fisher, Frederick Soddy och Alexander Del Mar föreslår han ett penningsystem med 100 procents reserver, baserat på så kallad demurrage och där Federal Reserve underställs USA:s finansdepartement. Systemet med 100 procents reserver innebär att ingen får låna ut pengar som de inte äger, vilket i klartext betyder förbud mot fractional reserve banking. Demurrage betyder att pengar minskar i värde över tid, vilket motiveras av att varor minskar i värde p.g.a. de slits, och då bör även pengar minska i värde. Clark menar också att pengars enhet är alla pengar "The unit of money is all money", vilket är en idé han fått av Alexander Del Mar.

Externa länkarRedigera