FANDOM


Grön skatteväxling är en miljöpolitisk åtgärd som innebär att miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare än tidigare, medan skatterna på mer miljövänliga produkter och tjänster sänks. På så viss försöker man istället för att förbjuda det miljöfarliga få bort det genom att människor inte längre lockas till köp, då många menar att för mycket förbud inte är bra.