FANDOM


1980-taletRedigera

Den moderna debatten om grundinkomst i Tyskland kan sägas ha startat 1982 då ett antal oberoende arbetslöshetsorganisationer tog ställning för idén. De motsatte sig framtvingat lönearbete och förespråkade istället grundinkomst på en nivå som var tillräcklig för att tillförsäkra alla en acceptabel levnadsstandard och ge möjligheter för alla att delta i det sociala livet på lika villkor. Det begrepp som de framförallt använde var "Existenzgeld" (existenspengar).

2000-taletRedigera

Under 2000-talet har rörelsen för grundinkomst i Tyskland stärkts kraftigt och den allmänna bilden av idén har antagligen också förändrats, tack vare att miljonären Götz Werner klivit fram som en mycket tongivande förespråkare. Katja Kipping är en annan ledande talesperson för rörelsen.

Externa länkar Redigera