FANDOM


thumb|300px|right|SVT-inslag om hemundervisning


Hemundervisning är en utbildningsform där föräldrar åtar sig ansvaret för sina barns utbildning. Många olika former förekommer. Vanligast är att föräldrar (särskilt för de lite äldre eleverna) fungerar mer som mentorer än som lärare. Lärandet sker på en mängd olika formella och informella sätt. Hemundervisning förekommer på heltid, på deltid, i kombination med distansstudier, för kortare perioder och för hela skoltiden. I USA, Canada, Australien, Nya Zeeland och England ser man ofta tämligen positivt på hemundervisning. I vissa länder, såsom Irland, Italien och Spanien, ingår rätten till hemundervisning i grundlagen. I Sverige har en ny skollag, antagen av Riksdagen den 22 juni 2010, medfört att Sverige tillsammans med Tyskland är det två länder med mest restriktiv lagstiftning gällande hemundervisning i Europa. Jan Björklund, Folkpartiet, tillhör dem som drivit på för den nya lagen.

Externa länkar Redigera