FANDOM


Detta är en lista över huvudinriktningar i medborgarlönsdebatten.

InriktningarRedigera

* Filosofiska diskussioner om legitimitet

  • Diskussioner inriktade på nationell grundinkomst
  • Diskussioner inriktade på regional (till exempel europeisk) grundinkomst
  • Diskussioner om lokal grundinkomst
  • Diskussioner om olika finansieringsmetoder
  • Diskussioner där basinkomst kopplas till olika ideologier (socialistisk, liberal, grön, feministisk o.s.v.)
  • Diskussioner om olika delar av grundinkomstens historia
  • Diskussioner om dagens välfärdsstat och dess problem
  • Kritiska diskussioner om synen på arbete (det vill säga lönearbete)
  • Diskussioner om grundinkomst och demokrati
  • Diskussioner om grundinkomst och fattigdom