FANDOM


Inkomstskattefinansierad grundinkomst är det vanligaste sättet att i olika ekonomiska skisser finansiera grundinkomst.

Medborgarlön och platt skattRedigera

Det finns inget som säger att en grundinkomst som finansieras med inkomstskatt måste finansieras med en platt inkomstskatt (det vill säga att alla betalar samma procent av arbetsinkomsten i skatt). Men det är en vanlig modell och den används ofta vid förklaringar om hur en grundinkomst skulle fungera, och vilka brutto- och nettolöner som olika personer skulle få i systemet. I Sverige förespråkar Liberaldemokraterna ett system som de kallar för PSML, som betyder "platt skatt och medborgarlön".