FANDOM


thumb|300px|right|Maria Wetterstrand om kärnkraften Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (väte). Kärnkraft räknas som en väldigt farlig energikälla, bland annat på risken för härdsmälta, men också på att uranbrytningen medför miljöeffekter, på grund av risken för kärnvapenspridning och för att avfallet måste förvaras orört i 100 000 år. Ingen anser egentligen att det är en bra energikälla. Men de borgerliga partierna (särskilt Folkpartiet) menar att kärnkraften faktiskt är nödvändig, eftersom vi behöver så mycket energi att det därför vore fullständigt katastrofalt att inte använda den, och gärna mer än idag. Maria Wetterstrand, liksom Miljöpartiet i stort, är starkt emot den idén.