FANDOMKomplementsystemet är en idé om hur socialförsäkringarna skulle kunna förenklas i samband med det sista stadiet av grundinkomstens införande.

Det fungerar enligt följande:

  • Varje månad då individen lönearbetar dras en förutbestämd summa från bruttolönen till ett personligt omställningskonto. I normalfallet rör det sig om några tusen kronor, men beror på lönens storlek. Till detta kommer en mindre summa, 250-500 kr, som staten lägger till.
  • Vill man kan man se det som att dem som lönearbetare får en lite högre grundinkomst, som extra garant för att lönearbetet hålls på en rimlig nivå. Individen får sedan tära på detta omställningskonto närhelst han vill, då han är "arbetslös", sjuk, vill vara hemma med egna barn, då han/hon tar sabbatsledigt eller då han/hon känner sig för gammal för att arbeta.
  • Med andra ord - vid alla situationer då individen inte arbetar kan individen, om hon så önskar ta ut pengar från sitt komplementkonto. Men de månader då hon inte lönearbetar, eller arbetar mycket lite, dras inga pengar till kontot från bruttolönen och staten sätter inte heller in några pengar.
  • Systemet innebär att myndigheter inte behöver kategorisera människor i olika behovskategorier, såsom sjuk, arbetslös, föräldraledig, studerande, pensionär etc. Därmed kan byråkratin minskas maximalt och den stigmatisering som idag förknippas med exempelvis försörjningsstödet och arbetslöshetsbegreppet kan förhoppningsvis minska.

Dock förtjänar det förstås att påpekas att den individ som av lathet eller annat inte går till jobbet löper stor risk att mista detta. Och att mista ett jobb betyder, även i en grundinkomstekonomi, en inkomstförlust.