FANDOMthumb|300px|right|Hur man frågar på arabiska: Vad är ditt jobb? Lönearbete är en delmängd av det totala arbetet som utförs i samhället. Det definieras inte av vilken verksamhet det är frågan om, utan endast utifrån det faktum att det är betalt. Är det betalt så är det lönearbete och är det inte betalt så är det inte lönearbete helt enkelt. Ett undantag är oftast prostitution. Det brukar inte räknas som arbete eller lönearbete, även om det är betalt arbete, vilket beror på att det inte är socialt accepterat och utfört bortom myndigheternas kontroll. Det finns många regler och lagar om lönearbetet och hela samhället bygger egentligen på lönearbetet. Det är lönearbete politiker menar när de säger arbete och det är lönearbete som Arbetsförmedlingen avser när de säger att bidragstagare måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Alla partier arbetar för att öka sysselsättningen. Med detta avses att fler skall lönearbeta. Målet är i regel att alla skall arbeta så kallad heltid, vilket vanligtvis definieras som 35-45 timmar per vecka. Det har dock alltid funnits en underström i samhället, som känt att det är något skumt med denna dyrkan av arbetet, definierat uteslutande som lönearbete. Den traditionen går tillbaks till Paul Lafargue, Marx svärson.