FANDOMMiljöpartiet de gröna (MP) är ett politiskt parti i Sverige, bildat 1981. Partiet har sitt ursprung i den gröna ideologin och förespråkar ett ekologiskt hållbart samhälle. Miljöpartiet kom in i riksdagen för första gången vid valet 1988, återkom till riksdagen i valet 1994 och har därefter stannat kvar i riksdagen. Under partiets kongress den 20-22 maj 2011 har språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson avgått och Åsa Romson och Gustav Fridolin tillträtt. Alla fyra anser att naturen och kulturen är viktiga, men ingen har gjort sig känd som förespråkare av medborgarlön, penningreform, EU-utträde eller nolltillväxt, det vill säga sådant som systemkritikerna ofta driver. Däremot har Maria Wetterstrand kämpat hårt mot kärnkraft. Peter Eriksson har kämpat hårt för snabbtågen. Åsa Romsons främsta merit är att hon som gruppledare i Stockholms kommun framgångsrikt lyckades kämpa för trängselavgifternas införande (och bevarande). Gustav har skrivit en bok där han beskriver hur ungdomarna kommit i kläm under 1990-talens nedskärningar. Han har också gjort mycket annat, jobbat på SVT och folkhögskola med mera. Miljöpartiet har under 2010 och 2011 oftast legat på omkring 10 procent i väljarundersökningar och de fick även omkring 10 procent i riksdagsvalet 2010.