FANDOM


Nationalekonomi är en vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. Utgångspunkten är att alla behov inte kan tillfredsställas med hjälp av tillgängliga resurser och att det därför är nödvändigt att välja. Framstående nationalekonomer tävlar om Nobelpriset i ekonomi (som egentligen heter Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne).

Se ävenRedigera