FANDOM


Naturresurser eller naturtillgångar kan indelas i de förnyelsebara (till exempel vind, sol och skog) respektiv de ej förnyelsebara (olja, kol, uran och malm). Resurser är tillgångar som exempelvis mat, energi och redskap. Nästan alla resurser kommer ursprungligen från naturen.

Icke förnyelsebara resurser som kan återanvändas är metaller, sten, sand och grus. Kol, olja, malm, uran och gas är exempel på resurser som inte är förnybara resurser som inte kan återanvändas. Hållbara resurser är exempelvis solstrålningen, vindens rörelser, havsvattnets rörelser, flöden i vattendrag och jordens inre värme.