FANDOM


Pennsylvania (Penns skogsland) är en delstat i Mid-Atlantic och nordöstra USA. Den brittiske kväkaren William Penn grundade den koloni som sedan blev delstaten Pennsylvania, sedan han 14 mars 1681 beviljats detta i kungligt brev från Karl II av England. Pennsylvania gränsar i öster till New Jersey, i norr till delstaten New York, i väster till Ohio och i söder till Delaware, Maryland och West Virginia.