FANDOM


thumb|300px|right|Phillippe Van Parijs


Philippe Van Parijs, född 1951, är en belgisk filosof och samhällsvetare. Han har sedan 1980-talets början varit en av de mest tongivande akademiska förespråkarna för medborgarlön. Han förespråkar högsta möjliga hållbara basinkomst som en principiell rättighet. Med andra ord att det är principiellt fel av staten att inte tillhandahålla alla människor en sådan grundtrygghet. Det mesta han skrivit om ämnet har handlat om en nationell grundinkomst, men han ser också positivt på en europeisk grundinkomst. Bland hans mest kända verk kan nämnas Real Freedom for All: What (if anything) can Justify Capitalism? (ofta förkortat till RFA). Phillipe Van Parijs är ocksåen av grundarna till Basic Income European Network, som numera heter Basic Income Earth Network (BIEN). Förutom medborgarlön är han också intresserad av språkpolitik, vilket kan bero på att han kommer från Belgien.