FANDOM


thumb|300px|right|Koncert i RiksdagenSveriges riksdag, riksdagen, är Sveriges parlament. De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman. Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år. För att ett parti ska få plats i riksdagen krävs minst fyra procent av rösterna vid ett allmänt val. Sveriges riksdag har sitt säte i riksdagshuset i Stockholm.