FANDOM


En skola är en plats där elever får utbildning under handledning av lärare. Det svenska skolväsendet består av förskola, förskoleklass, grundskola, specialskola, sameskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och folkhögskola. Utbildningen bedrivs antingen i offentlig regi (stat, kommun eller landsting) eller i enskild regi (så kallad friskolor) eller som privatskola. Ansvaret för skolväsendet i Sverige är delat mellan stat och kommun. Staten beslutar om övergripande lagar, fastställer kursplaner och läroplaner, utbildar lärare samt utövar tillsyn över verksamheten. Det är Statens skolverk som är ansvarig tillsynsmyndighet för skolväsendet. Kommunerna ansvarar för innehållet i utbildningen och att försäkra att alla invånare får rätt till utbildning.