FANDOM


Socialförsäkringar är en samlingsbeteckning på en rad olika trygghetssystem i samhället vilka har någon form av försäkringsmässighet som utgångspunkt. Med andra ord är socialförsäkringar trygghetssystem som helt eller delvis finansieras med inbetalda premier.

Utbetalningar från de olika socialförsäkringarna (miljarder kronor, 2007) Redigera

Summa: 328.5 (10.9 procent av BNP)

Källa: Årsredovisning 2007, Försäkringskassan. Se även boken Socialförsäkringar i Sverige, SNS Förlag (2007).