FANDOM


Socialförsäkringar är en samlingsbeteckning på en rad olika trygghetssystem i samhället vilka har någon form av försäkringsmässighet som utgångspunkt. Med andra ord är socialförsäkringar trygghetssystem som helt eller delvis finansieras med inbetalda premier.

Utbetalningar från de olika socialförsäkringarna (miljarder kronor, 2007) Redigera

Summa: 328.5 (10.9 procent av BNP)

Källa: Årsredovisning 2007, Försäkringskassan. Se även boken Socialförsäkringar i Sverige, SNS Förlag (2007).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.