FANDOM


thumb|300px|right|Stephen Zarlenga förklarar AMI:s penningreform

Stephen Zarlenga är chef för American Monetary Institute, ett institut som arbetar för en penningreform i USA. Han har skrivit boken The Lost Science of Money, a study of monetary history and monetary reform. Tillsammans med sina medarbetare på institutet har Zarlenga också gjort ett förslag på penningreform i USA, American Monetary Act. Förslaget är en genomgripande reform av penningsystemet i USA och går i korthet ut på att:

  • Federal Reserve nationaliseras och görs till en del av finansministeriet.
  • att systemet med fraktionella reserver avskaffas.
  • att offentlig utgivning av pengar ersätter det fraktionella banksystemet. De pengar som injiceras fritt i ekonomin (utan kreditkrav) skall användas till uppbyggnad av miljövänlig infrastruktur, miljövänliga energikällor samt hälsovård och utbildning.

American Monetary Act bygger enligt Zarlenga på den så kallade Chicago-planen, som lades fram under 1930-talet av ekonomer från Chicago. Den planen byggde på 100-procentiga reserver istället för fraktionella reserver.