FANDOM


Denna sida behandlar partiets preliminära syn på alternativ finansiering. För debatt om sidan se Debatt om vår syn på naturresurser och alternativ finansiering.

Med alternativ finansiering menar vi främst alternativ till inkomstskatten (löneskatten), såsom konsumtionsskatter, miljö- och energiskatter, penningreform, landskatt, omsättningsskatt och frivillig finansiering.

  • Partiet är positivt inställd till alternativ finansiering