FANDOM


Denna artikel behandlar partiets preliminära syn på grundinkomst som ekonomiskt system i Sverige. För den bakomliggande filosofin se grundinkomst (filosofi). Se även grundinkomst i syd och medborgarlön. För diskussioner om denna sida se Debatt om vår syn på grundinkomst.


  • Vi är för att grundinkomst skall införas.
  • Vi är för höjd inkomstskatt för att möjliggöra detta. Se Inkomstskattefinansierad grundinkomst.
  • Vi är för alternativa finansieringsformer för välfärdssstaten inklusive grundinkomst, såsom'
Penningreform (vår syn på...)
Landskatt (vår syn på...)
Omsättningsskatt (vår syn på...)
Capitalism 3.0-reformer (vår syn på...)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.