FANDOM


En wiki är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskningförfaranden. En nyckel till wikikonceptet är versionshantering. När någon sparar en ny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vid behov. Detta gör att klotter, spam och misstag snabbt kan upptäckas och återställas.

Ordet wiki åsyftar oftast en wiki med fritt och öppet innehåll som är tillgänglig för allmänheten och där alla besökare kan hjälpas åt att skriva och förbättra sidornas innehåll. Exempel på en sådan är Wikipedia, världens största uppslagsverk. Det förekommer dock även wikier där enbart ett begränsat antal betrodda har möjlighet att redigera, och ibland även läsa.