FANDOM


Wikipedia är ett flerspråkigt webbaserat uppslagsverk med fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare. Wikipedia drivs av den icke vinstinriktade stiftelsen Wikimedia Foundation med stöd av privata donatorer. Projektet bygger på programvaran Mediawiki, som är uteslutande fri och har öppen källkod. Wikipedia finns tillgänglig i 278 versioner på olika språk. Den engelskspråkiga versionen är störst, med över tre miljoner artiklar. Totalt innehåller Wikipedia över 17 miljoner artiklar. Wikipedia är den största och mest populära upplagsboken på Internet.

WikiprincipenRedigera

Den funktionsprincip som ligger till grund för projektet kallas wiki (hawaiiska för snabbt). Wikiprincipen avser att det går snabbt att hitta artiklar, att det är enkelt att ändra och länka samman artiklar, att publiceringen inte fördröjs av redaktionell granskning och godkännande samt att det går snabbt att återställa ändringar till en tidigare version av artikeln. En wiki är en webbserver och databasserver som möjliggör för ett stort antal människor att tillsammans redigera webbsidor via webbgränssnitt, och innefattar funktioner för artikelhistorik och versionshantering.